Bernard van Leer Vakfı, erken çocukluk gelişimine elli yıl boyunca yatırım yaptıktan sonra yeni bir aşamaya geçmektedir. Biz bu aşamada en büyük güçlüğün ölçeğin büyütülmesi olduğunu düşünüyoruz. Küçük çaplı projelerde en küçük çocukların daha sağlıklı olmaları, daha iyi beslenmeleri, korunmaları ve öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi için ortaya koyulan pek çok fikrin etkili olduğu görülmüştür. Fakat, yüzbinlerce veya milyonlarca çocuğa nasıl etkin bir biçimde ulaşabiliriz?

Stratejimiz bu soruyu üç alanda ortaklıklar kurarak yanıtlamaya çalışmaktadır: