Yayın ve Raporlar

Erken Çocukluk Önemlidir dergimizin sayılarını, Erken Çocukluk Mercek Altında bilgi notu dizilerimizi ve derlediğimiz diğer yayın ve raporlarımızı indirin. Hepsini ücretsiz olarak indirebilir veya çevrimiçi okuyabilirsiniz. Daha fazla uluslararası yayını ingilizce web sayfamızda bulabilirizsiniz.

2014 Yıllık Raporu

Bernard van Leer Vakfı Yıllık Raporunun bu sayısı 2014'teki çalışmalarımızın ana başlıklarının altını çiziyor ve bizi, 2016'dan 2020'ye kadar çalışmalarımızı yapılandıracak üç yeni çözüm alanına götüren süreci tanımlıyor. Söz konusu… Okumaya devam et

Küçük Çocuklar, Büyük Şehirler

Dünya büyük bir hızla kentleşirken gittikçe daha fazla sayıda çocuk büyük şehirlerde yaşıyor. Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı Hindistan’dan Hollanda’dan ve Amerika Birleşik Devletleri’nden birçok makaleyi bir araya getiriyor. Okumaya devam et

Sorumlu Ebeveynlik: Şiddeti Önlemeye Yönelik Bir Strateji

Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı, duyarlı ebeveynlik temasını ve özellikle küçük çocuklara karşı şiddeti azaltmayı hedefleyen duyarlı ebeveynlik programlarına yönelik konuları ele alıyor. Okumaya devam et

Araştırma: Türkiye'de 0-8 Yaş Arasındaki Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet

Araştırma: Türkiye'de 0-8 Yaş Arasındaki Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet

Bernard van Leer Vakfı 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Hümanist Büro ve Frekans Araştırma'ya Türkiye'de 0-8 yaş arasındaki çocuğa yönelik aile içi şiddet konusunda ulusal düzeyde bir araştırma yürütmesi konusunda destek… Okumaya devam et

Mevsimlik Tarım İşçilerin Çocukları

Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı neredeyse görünmez bir nüfusa – iş arayışı içinde mevsimlik olarak göç eden insanlara ve onların çocuklarına odaklanıyor. Genellikle çalışma yerlerine yakın, düşük kaliteli, geçici… Okumaya devam et

Öğrenme Erken Yaşta Başlar

Çoğu çocuğun okul öncesi eğitime başladığı yaş olan 3 yaş, öğrenmeye yönelik yapı taşlarından en önemlilerinin çoktan inşa edilmiş olduğu bir dönemdir. Bu nedenle Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı,… Okumaya devam et

Toplumsal şiddet ve küçük çocuklar: Umuda yer açmak

Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı toplumsal şiddetin küçük çocuklar üzerindeki etkilerini irdeliyor. Sayıda yer alan makaleler şiddetin bulaşıcı hastalıklara benzer bir kamu sağlığı sorunu olarak ele alınması gerektiği fikrini… Okumaya devam et

Sağlıklı Ortamlar

Okul kitapları tipik olarak çocukların içinde büyüdükleri fiziki ortama çocukların sosyal ortamlarından çok daha az odaklanmaktadır; ancak fiziki ortam, büyüme süreci ile beceri ve kimlik gelişimi süreçleriyle yakından ilişkilidir. Okumaya devam et

Yaşam Koşulları: Küçük Çocukların Sağlığına Etkisi

Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı, çocukların içinde büyüdüğü yaşam koşulları ile sağlık ve gelişimleri arasındaki ilişkileri ele alıyor. Okumaya devam et

Kentlerdeki Küçük Çocuklar: Güçlükler ve Fırsatlar

Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı küçük çocukların kentlerde büyüme tecrübelerine odaklanmaktadır. Dünya çapında çocukların dörtte biri yoksul kent mahallelerinde yaşamaktadır. Bu durum bir yandan maliyet etkin olarak erişilebilir hizmetler… Okumaya devam et