2017 Yıllık Raporu

Bernard van Leer Vakfı 2017 Yıllık Raporu’nda Vakıf Mütevelli heyeti Başkanımızın önsözü ile Genel Direktörümüzün mesajı, Kent95, Ebeveynler+ ve Yaygınlaştırma için Yapı Taşları projelerimizde dünyanın farklı yerlerindeki çalışmalar hakkında gelişmeler seçkisi, ayrıntılı bir mali döküm ve İspanyolca dilince yönetici özetini bulabilirsiniz.