Kent95 Başlangıç Kiti Harekete Geçiren Fikirler

Kent95 Başlangıç Kiti şimdiye dek Bernard van Leer Vakfı girişimi olan Kent95 kapsamında karşılaşılan parlak fikirlerin bir derlemesi niteliğindedir. Öncelikli olarak kent ve yerel yönetim liderleri ile yöneticileri, kent planlama uzmanları ve tasarımlara yönelik olarak hazırlanan Başlangıç Kitinin bu fikirlerin rafineleştirilmesi, geliştirilmesi, kanıt zemini oluşturmasına ve yeni fikirlerin üretilmesine yardım edecek tartışmalara kaynak olmasını umut ediyoruz.