Beyaz Kitap: Gösterge Tablosu Kullanımı Kentlerin Erken Çocukluk Gelişimini Desteklemelerine Nasıl Yardımcı Olabilir?

Yayınlandı 19 Aralık 2017

Open Data Institute ve Oxford Insights tarafından yayımlanan Gösterge tablosu kullanımı kentlerin erken çocukluk gelişimini desteklemelerine nasıl yardımcı olabilir? başlıklı yeni bir raporda gösterge tabloları geliştirmenin kent liderlerine küçük çocuklar ve aileleri için daha iyi politika kararları almak konusunda nasıl yardımcı olabileceği sorusu irdelenmektedir.

Kentler sıklıkla, sağlık hizmetlerinden toplu taşımaya, hava kirliğinden yoksulluk oranlarına kadar, küçük çocukları ve ailelerini etkileyen politikalarla ilgili karar alım süreçlerine ilişkin veriler toplamaktadır; ancak bu alanda çoğu zaman belediyelerde çeşitli birimler arasında eşgüdüm eksikliği mevcuttur.

Verileri tek bir yerde toplamak belediye birimleri arasında daha etkin bir işbirliğini destekleyebilir ve küçük çocuklar ve aileleri için karar alım süreçlerini iyileştirebilir. Bu raporda, vaka çalışmaları ve uzmanlarla görüşmeler kullanılarak kent liderleri ve erken çocukluk gelişimi alanında uygulamacılar için aşağıda belirtilen alanlarda 17 öneri oluşturulmuştur.

  • Strateji
  • Gösterge seçimi
  • Gösterge tablosu tasarımı ve bakımı
  • Liderlik, kültür ve veri okuryazarlığı
  • Politika ve gizlilik

Rapor, Bernard van Leer Vakfı’nın Kent95 girişimi kapsamında yayımlanmıştır. Kent95, kent liderlerine, planlamacılarına, yöneticilerine ve yenilikçi girişimcilere eğer kente 3 yaşındaki bir çocuğun boyu olan 95 cm yükseklikten bakıyor olsalardı var olan uygulamaları nasıl değiştirirlerdi sorusunu yönelten ve yanıtlarını arayan bir girişimdir.