Çocuklara öncelikli bölgeler ilk kez Bogotá’da uygulanıyor

2017 yılında Bogotá ve Bloomberg Associates ile birlikte yeni bir Kent95 ortaklık çalışmasını başlattık. Bu işbirliğinden doğan ‘çocuklara öncelikli bölgeler’ fikri Bogotá mahallesinde pilot olarak uygulamaya alındı. Projenin temel dayanağı ise, altyapı ve insan kaynaklarına yapılacak kalıcı yatırımlara geçmeden önce o bölgede yaşayan toplulukları da sürece katacak geçici faaliyetlerle başlayarak tanımlanmış coğrafi bir alanda bir müdahale paketini uygulamak olacak.

Kentler küçük yaştaki çocuklara daha iyi hizmet verecek

BvLF’nin Kent95 programı kent tasarım, planlama ve yönetiminin küçük yaştaki çocukların gelişimine odaklanma fikrini kapsaması amacıyla kent liderleri, planlamacıları, tasarımcılar ve idarecilerle birlikte çalışarak şu soruyu sorduruyor: “Eğer bir kenti 3 yaşındaki bir çocuğun boyundan, yani 95 cm yükseklikten deneyimlesiniz neleri değiştirirdiniz?” Pek çok kent bu yepyeni bir soru olduğundan, tüm kente yayılacak değişime esin kaynağı olabilmesi için küçük bir alanda uygulamalı bir gösterim çalışmasıyla başlamak faydalı olacaktır.

Çocuklara öncelikli bölgelerin kurulması öncelikle çocuk bakım merkezi, çocuk parkı ya da sağlık ocağı gibi bir bağlantı kurumun bulunması ve çevresinde bir çeperin belirlenmesiyle başlıyor. Farkındalık yaratmak ve bölgede yaşayan topluluklardaki aileleri bir araya getirmek için önce etkinlikler düzenleniyor. Çocukları etkileyen meseleler araştırılıyor ve çözüm önerileri geliştiriliyor. Örneğin okul veya parkların yakınlarında daha güvenli yaya geçitlerinin olması, terk edilmiş bir arazinin ailelerin sağlıklı besinler yetiştirebilecekleri bir bahçeye dönüştürülmesi ya da ailelerin erişimini arttırmak amacıyla bir arazinin sağlık karakoluna dönüştürülmesi sağlanıyor.

Bogotá’dan Recife kenti ve daha da ötesine

Bogotá’daki ilk çocuklara öncelikli bölgenin seçiminde ortak kurum Casa de la Infancia tarafından yürütülen veriye dayalı bir süreç kullanıldı ve şehir belediye yönetimine ait birden fazla birimle diğer paydaşlar da bu sürece dâhil oldular. Çocuklar için en zorlu alanlara ait bir haritanın çıkarılarak kamu müdahaleleri tarafında değişimle ilgili fırsat alanlarının sunulmasının ardından bir bölge seçildi: Ciudad Bolívar semtindeki San Fransisco kentindeki Acacia ve San Luis Colmena mahallelerinde Transmicable adlı yeni bir tramvay hattı inşa edilmekteydi. Crezco con mi barrio (‘Mahallemle birlikte büyüyorum’) adlı çocuklara öncelikli bölge pilot projesi ilk etkinliğini 2017 yılı ekim ayında gerçekleştirdi.

Bogotá’da yaşayan halkın sürece dâhil edilmesinin ardından Vakıf Brezilya’daki Recife kent yönetimiyle bir ortaklık yapılması yönünde müzakere başlattı. 2017 yılı sonunda imzalanan anlaşmayla bu ortaklık çocuklara öncelikli bölgeyi uygulamaya aldı ve bize bu fikrin farklı bağlamlarda nasıl uygulanabileceğini karşılaştırma fırsatı vererek iki kent arasında bir öğrenme süreci alışverişi yapılabilmesi için olasılıklar oluşturma şansı verdi. Daha fazla kentin bu konsepti uyarlayarak deneyimlemesini umut ediyoruz.