Odisha’da ana dilde anaokulu yaygınlaşıyor

2016 yılı Mart ayında Bernard van Leer Vakfı yaklaşık 44 milyona sahip bir Hint eyaleti olan Odisha Hükümeti Kadın ve Çocuk Gelişim Birimi ile anadile dayalı çoklu dilde erken yaşta eğitimin ölçeklendirilmesi amacıyla bir Mutakabat Bildirisi imzaladı. İmzalanan anlaşma Vakıf’ın ülke çapındaki çoklu dilde erken çocukluk çağı bakım ve gelişim merkezlerine müdahil olmak yönünde on yılı aşkın bir süredir devam ettiği çalışmalarında bir dönüm noktası niteliğinde.

Neden öğrenim evde konuşulan dilde başlamalı?

Odisha’daki yaklaşık 8 milyon kişi yerel azınlık grupları olan, çoğunlukla kırsal bölgelerde yaşayan ve bir dizi kabile dillerinden birini konuşmakta olan “planlı kabileler” mensubudur. Kabilelerdeki pek çok ebeveyn çok fazla resmi okul eğitimi almamış ve yerel resmi dil olan Odia dilini konuşmuyorlar. Ancak çocukları ilkokula başladığında eğitim dili Odia olduğundan bu durum okuldaki kariyerlerini olumsuz yönde etkiliyor ve okulu bırakma oranları gittikçe artıyor.

Odisha’daki yaklaşık 1.4 milyon kabile mensubu çocuk anaokulu yaşına gelmiş ve bu çocukların %77’si sağlık, beslenme ve erken yaşta öğrenim için küçük yaştaki çocukların ebeveynlerini desteklemek amacıyla Hindistan devletinin sunduğu hizmetleri alabildikleri bir anganwadi merkezine gidebiliyor. Çocukların evde konuştukları dilde yapılan erken yaşta öğrenim programlarının anganwadi merkezlerinde sunulmasına yönelik pilot projeler sayesinde Vakıf ortaklarımız Odia diline geçiş ile okulda başarının çok daha kolay olduğunu gösterdiler.

Odisha hükümeti anadilde anaokulu hizmetini onayladı

2016 yılı Haziran ayında, Vakıf’ın da desteğiyle Odisha Hükümeti Kadın ve Çocuk Gelişimi Birimi programın ölçeklendirileceği 12 bölgenin her birinde çalışan koordinatörler de dâhil olmak üzere 15 çalışanı bulunan bir program yönetim birimi kurdu. Programın toplamda uzaktaki kabilelerin yaşadıkları bölgelerdeki anganwadi merkezleriyle birlikte 7,200 köye ulaşması ve yaklaşık 250,000 çocuğun eğitim fırsatı elde etmesi bekleniyor.

2017 yılında, erken çocukluk çağındaki çocuklarla çalışan yaklaşık 7,000 görevli bir hafta süren bir eğitim programına katıldı ve bu sayede kabile halkı mensubu çocuklarla onların bakımını üstlenenleri destekleyebilecekler. Kadın ve Çocuk Gelişimi Birimi Proje Yönetim Birimi’nin eyalet başkenti Bhubaneswar’da düzenlediği eğitim hikâye anlatıcılığı, şarkı söylemek gibi aktivitelerle söze dayalı olmayan iletişim alanlarına odaklanarak erken yaşta beyin gelişiminin desteklenmesi ve resmi öğrenime zemin hazırlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Kadın ve Çocuk Gelişimi Birimi Sekreter Komisyon Üyesi Vishal Kumar Dev, yorumlarını bildirdi:

“Ortaklığımızın kabilelerdeki küçük yaştaki çocuklara daha iyi bir erken çocuk çağı bakımı ve eğitimini ana dillerinde vererek onlara teşvik ve beyin gelişimi fırsatları aracılığıyla bütünsel bir gelişimi deneyimleme olanağı sunacağına inanıyoruz.”