Sosyal girişim yoluyla beslenme koşullarının ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi

İsrail’in Hura ve Migdal Ha’Emek kasabalarında okula giden çocukların yemekleri, Vakfın desteğiyle kurulmuş bir sosyal girişim olan Al Sanabel yemek şirketi tarafından temin ediliyor. Şirket bölgedeki anneleri istihdam ediyor, onlara annelik becerileri konusunda eğitim veriyor ve elde ettiği kârı yine küçük çocuklar yararına çalışan toplum projelerine yatırıyor.

Kamu-özel işbirliği için bir fırsat

İsrail Eğitim Bakanlığı yasa gereği, ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilere okul yemeği yardımı yapmak zorunda. Bu yemekleri temin etmek üzere özel girişimcileri kullanıyor. Vakfın ortağı olan AJEEC buradaki fırsatı görüp Bakanlığın ihalesine, bölgedeki kadınlar için istihdam sağlayacak ve yerel topluluklara fayda üretecek bir sosyal girişim modeli kullanarak teklif verdi.

Hura Belediyesi ile ortak çalışılarak Al Sanabel yemek şirketi kuruldu. Hura tesisi düzenli bir şekilde işlemeye başlayınca model Migdal Ha’Emek’te tekrarlandı ve şu anda ülkenin başka yerlerine doğru genişliyor.

Bedevi kasabasının başarı hikayesi Yahudi kasabasında tekrarlandı

Al Sanabel yemek şirketinin Migdal Ha’Emek’teki (burası İsrail’de Nasıra şehri yakınlarında, 25.000 kişilik nüfusun büyük çoğunluğunu Etiyopya ve Kafkaslardan gelen yoksul Yahudi göçmenlerin oluşturduğu bir kasaba) tesisi 2015 sonunda faaliyete başladı. Pilot uygulaması Arap Bedevi bölgesinde yapılan bu proje, Yahudi nüfusunun yoğunlukta olduğu bir bölgede tekrarlanması sebebiyle İsrail’deki ender örneklerden biri olma niteliğini taşıyor.

Migdal Ha’Emek tesisi açıldığında, Bedevi bölgesinin Hura kasabasındaki ilk Al Sanabel yemek şirketi günde 7000’den fazla okul yemeği sağlıyor ve yılda yarım milyon Euro’nun üzerinde kâr ediyordu. Edilen kâr, çalışan temsilcilerinin de bulunduğu Yatırım Komitesi’nin kararı doğrultusunda, en azından yarısı küçük çocuklara fayda sağlayan projeler olmak üzere toplum projelerine yatırılıyor.

İşyeri yoluyla iyileştirilen ebeveynlik becerileri

Bernard van Leer Vakfı’na göre Al Sanabel modeli, istihdamın nasıl ebeveynlik becerilerini desteklemek için bir giriş noktası olarak kullanılabileceğini gösteriyor. Şirketin çalışanları o bölgede yaşayan ve genellikle geçimlerini sağlamakta zorlanan anneler ve büyükannelerden oluşuyor. Okul tatil olup öğrencilere yemek temin etmek gerekmediğinde ebeveynlik çalıştayları düzenleniyor. Şirket, kadınları geniş ailelerinde, aşiretlerinde veya toplumlarında “erken çocukluk elçileri” olarak hareket etmeleri yönünde teşvik ediyor.

Al Sanabel şirketi iş dünyası, sivil toplum ve devlet (Eğitim Bakanlığı yemekleri satın alma taahhüdünde bulunurken Hura ve Migdal Ha’Emek Belediyeleri’nin yetkilileri de destek veriyorlar) arasında işbirliği temelinde kurulan bir sosyal girişim modelini temsil ediyor. Model, İsrail’deki başka kasabalarda tekrarlanıyor ve başka ülke ve sektörleri kapsayacak şekilde genişletilebilir.