Kentlerin çocuk istismarına ilişkin sağlıklı kararlar vermesine yardımcı olmak

Yetkili idarelerin çocuk istismarı konusunu etkili bir biçimde ele alabilmesi için ilk olarak sorunun boyutunu ve mevcut yaklaşımların ne kadar işe yaradığını bilmeleri gerekir. Vakıf, Hollanda Gençlik Enstitüsüne (NJI) Çocuk İstismarı İzleme Sistemi oluşturması yönünde bir destek verdi. Bu sistem, Hollanda’daki belediyelere çocukların istismardan korunması konusunda yardımcı olan, çevrimiçi bir araç.

Ademimerkeziyetçilik ve veri ihtiyacı

Hollanda’da çocuk istismarı vakalarının ihbar edilmesi ve önlenmesi ve mağdurlarla ilgilenilmesine ilişkin sorumluluk 2015’te belediyelere devredildi. Ancak çocuk istismarı ihbarlarına ilişkin bilgiler ulusal düzeyde toplanıyordu ve bu nedenle Hollandalı belediye yetkilileri belediye düzeyindeki güncel çocuk istismarı istatistiklerine kolay erişim sağlayamıyordu.

Vakıf 2012’de, ademimerkeziyetçiliğe hazırlık sürecinde sadece durumu anlamak için değil, aynı zamanda politika değişimlerine yön vermek için 21 belediyeye ne tür verilerin faydalı olacağının tespit edilmesi için Hollanda Gençlik Enstitüsü’ne bir kaynak verdi.

Faydalı uygulamalara ilişkin tartışmalara zemin hazırlama

Çocuk İstismarı İzleme Sistemi 2012’de Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı’na ve Çocuklardan Sorumlu Ulusal Kamu Denetçisi’ne sunuldu. O dönemde Çocuklardan Sorumlu Kamu Denetçisi Hollanda’da belediyelerin çocuk istismarına yaklaşımı ve ihmal konusunda kapsamlı bir araştırma planlıyordu ve bu araştırma daha sonra izleme sisteminin daha sağlam bir biçimde geliştirilmesi için bir veri toplama uygulaması haline geldi.

İyileştirilen Çocuk İstismarı İzleme Sistemi 2014’de, belediye politika ve programlarının etkililiğine ilişkin istatistikler ve bilgiler sağlayan çevrimiçi bir araç olarak uygulamaya konuldu. Belediyeler kendi verilerini girerek, kendilerini diğer belediyelerle kıyaslayabiliyor ve böylece belediyelerdeki karar vericiler mevkidaşları ile etkileşime girerek hangi politikaların, programların ve projelerin daha çok etki ettiğine dair bilgi paylaşımında bulunabiliyorlar.

Kullanan belediye sayısı artıyor ve kapsam genişliyor

İzleme sistemi Amsterdam, Roterdam ve Utrecht de dahil olmak üzere ülkenin 403 belediyesinin yaklaşık 200’ü tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Vakıf şu anda Hollanda Gençlik Enstitüsüne, Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) ve Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığının desteğiyle aile içi şiddete ilişkin istatistik, politika göstergeleri ve programların da sistemin kapsamı içine girmesi konusunda destek veriyor. Araç 2016’da aile içi şiddeti kapsamaya başladı.