Erken çocukluk çağı programlarının büyütülmesine yönelik Harvard yönetici programı

Bir projenin küçük yaştaki çocuklara fayda sağlayacağını göstermek önemlidir ama bu modeli milyonlarca çocuğun faydalanabileceği şekilde büyük ölçekte gerçekleştirmek bambaşka sorunları da beraberinde getirir. Vakıf, Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Siyasal Bilgiler Okulu (HKS) ile birlikte erken çocukluk çağındaki girişimleri ölçeklendirmek üzere çalışan profesyonellere yönelik bir haftalık bir yönetici eğitim programı geliştirdi.

Büyüme kararının getirdiği zorluklar

Programın kendisi doğrudan erken çocukluk dönemiyle ilgili olmasa da erken çocukluk çağına odaklanan girişimleri büyük ölçeğe taşımak için gerekli olan liderlik, stratejik düşünce ve diğer becerilere odaklanıyor.

Bir pilot projede ya da küçük bir coğrafi alanda işlerliği görülen çocuk ve ailelere yönelik hizmetlerin götürülmesine yönelik modeller büyük ölçeğe taşındığında işlerliğini yitirebilir. Karşılaşılan sorunlar arasında yeni çalışanların eğitimi, yeni bağlamlara uyum sağlanması, farklı ihtiyaç ya da beklentilere sahip olabilecek farklı nüfuslarla çalışılması, kalite istikrarının sürdürülmesi, sinerjilerin bulunması ve mevcut olan büyük ölçekli hizmetlerle çakışmanın önlenmesi, siyasi destek ve popüler talebin oluşturularak sürdürülebilirliğin elde edilmesi gibi hususlar sayılabilir.

Profesyonellere yönelik eğitim kursu

Vakıf, erken çocukluk gelişimine odaklanmış olan ve sonuç veren girişimleri belirlemek ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yürüten üst düzey devlet yetkilileri, STK ve iş dünyası liderleri, araştırmacılar ve vakıf çalışanlarından oluşan ekiplere yönelik bir haftalık bir üst düzey eğitim programı geliştirmesi için Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Devlet Okulu’nu desteklemektedir. Program Kennedy Okulu öğretim üyeleri tarafından geliştirilmiştir. Eğitim alan ekipler programın ardından iş birliklerine devam edebilmeleri için desteklenmektedir. Kurs aralıksız beş yıl boyunca devam edecektir.

Nisan 2018 tarihinde programı üçüncü kez, yedi ülkeden ve 44 katılımcıyla gerçekleştirdik. Katılımcılar arasında IRC / Susam Atölyesi ev ziyaretleri programını nasıl yaygınlaştırılabileceğine odaklana Ürdünlü bir ekip, erken çocuk gelişimine yönelik “1000 günlük” bir yaklaşım geliştirmek üzere yaygınlaştırma stratejisi üzerinde çalışan Bangladeşli bir ekip ve erken çocukluk gelişim müdahalelerini (beslenme, sağlık, ebeveynlik) milli politikalara nasıl entegre edebileceklerini öğrenmeyi amaçlayan Ekvatorlu bir başka ekip de yer aldı. Tüm ekipler önümüzdeki yıl yaygınlaştırma stratejilerini uygulamaya devam edecekler. Vakıf ise yaygınlaştırma sürecinde daha fazla rehberlik sunmak ve destek sağlamak amacıyla tüm ülke ekipleriyle yakın temas içinde olmayı sürdürecektir.

Brezilya’daki başarılarımız ışığında neden bu programa başladık?

Bu program Maria Cecilia Souto Vidigal Vakfı tarafından yürütülen benzer bir girişimin elde ettiği başarılarla Bernard van Leer Vakfı’nın fon sağladığı Harvard Gelişen Çocuk Merkezi çalışmalarını takip ederek geliştirildi. Program kapsamında 125 Brezilyalı kamu ve özel sektör alanındaki lider erken çocukluk gelişimi bilimini daha iyi kavramak üzere eğitim aldı.

Eğitim alanlar arasında Federal Senato ile pek çok siyasi partiden Senato üyeleri de bulunuyordu ve birlikte erken çocukluk gelişimini desteklemek amacıyla Marco Legal da Primeira Infância adlı yeni bir yasa taslağı hazırladılar. İki kurs mezunu Boa Vista ile Arapiraca kentlerinde belediye başkanı oldular ve küçük yaştaki çocuklara fayda sağlayacak belediye politikalarını uygulamaya başladılar. 2017 yılında Brezilya’dan kursa katılan kursiyerlerden biri şöyle dedi:

‘Elde ettiğimiz bilgilerin yanı sıra kurs sayesinde devlet koordinatörleri arasında kavramsal ve programlara yönelik hizalama geliştirilmiş oldu. Grubumuz artık birbirine daha bağlı ve programın uygulanmasında oluşan taleplere daha raha yanıt verebiliyor.’