Veri haritalama çalışmaları İstanbul’daki ev ziyaretlerini bilgilendiriyor

Beyoğlu, Maltepe, Sarıyer ve Sultanbeyli olmak üzere İstanbul’daki dört belediye 2018 yılında ev ziyareti hizmeti vermeye başladı. Bu belediyeler kaynaklarını Kadir Has Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı tarafından geliştirilen kent belediyeleri haritaları uyarınca hedeflendirerek en dezavantajlı konumdaki çocukların nerede ve nasıl yaşadıklarını görselleştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

İhtiyaçlarla fırsatları belirlemek için haritalar kullanılıyor

İstanbul’la ilgili bir strateji hakkında düşünmeye başladığımızda kendimize şu soruyu sorduk: en dezavantajlı konumdaki çocuklar neredeler? Veri haritalama çalışması sayesinde emlak değerleri ile farklı yaş gruplarındaki çocukların kentteki dağılımları gibi farklı unsurlar arasındaki ilişkiler görselleştirildi. Haritanın ilk halinin 2017 yılındaki ilk sunumuna İstanbul’un 39 ilçe belediyesinden 25 temsilci katıldı.

Dört cepheden çalışan belediyeler daha sonra ortaklarımızdan Boğaziçi Üniversitesi ile 3 yaşa kadar olan çocukların ebeveynlerini destekleyecek Türkiye’ye özel içeriğe sahip ilk ev ziyaret modelini geliştirmek üzere çalışmaya başladılar. Ağırlıklı olarak dezavantajlı aileleri hedefleyen müfredatta 73 modül bulunuyor ver gebeliğin son dönemlerinden başlayarak çocuklar 36 aylık oluncaya dek evlere her iki haftada bir ziyaret yapılması öngörülüyor. Söz konusu program Jamaika’daki Uzan ve Öğren (Reach Up and Learn), Çocuk Gelişimi Bakımı PATH adaptasyonu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Sağlıklı Düşünelim (Thinking Healthy) gibi çeşitli uluslarararası modeli de kendisine örnek alıyor.

Ev ziyaretlerinden kamusal alana

Ev ziyareti programına katılacak olan aileleri belirlemede kullanılmasının yanı sıra, hazırlanan haritalar ayrıca parklarla kamusal alanların küçük yaştaki çocuklarla ailelere yönelik olarak tasarım ve kullanımının geliştirilmesi için belediyelerin neler yapabileceği hakkında bir tartışma başlatılması açısından bir temel oluşturdu.

Tartışmalar üç taraflı bir ortaklıkla sonuçlandı. Columbia Üniversitesi Mimarlık Enstitüsü kent laboratuarı Studio-X İstanbul tasarımcılar, mimarlar ve kent plancılarından oluşan geniş bir kitleyi etkilemek amacıyla bir dizi etkinlik düzenleyecek. Mimarlık firması olan Superpool yeni tasarım fikirleriyle deneyler yapabilmek amacıyla belediyelerle çalışacak. Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi de tasarımla ilgili lisans programlarındaki stüdyo kursu düzenleyecek.