Toplantılar Kent95 ve Ebeveynler+ yatırımlarına yeni fikirler katıyor

2017 yılında Kent95 ve Ebeveynler+ yatırım alanlarımız hakkında iki “toplantı” düzenleyerek erken çocukluk çağı alanından çok çeşitli paydaşımızı yeni bağlantılar kurabilmek ve öğrendiklerimizi sentezleyecek bir “başlangıç kiti” oluşturmak üzere uygulamaya yönelik fikirler üretmek adına bir araya getirdik. Kent95 toplantısı Mayıs ayında, Ebeveynler+ toplantısı da Aralık ayında gerçekleştirildi.

Otobüs durakları, çocuk parkları ve yürüyüş turları

Aralarında mimarlar, kent planlama uzmanları ve farklı alanlardan uzmanlar olan ve dünyanın dört bir yanından gelen Kent95 toplantısı katılımcıları sosyal politikaların geliştirilebilmesi için kentlerin veriden daha iyi nasıl faydalanabileceği, markalaşma ve hikâye anlatıcılığı gibi alanlardaki uzmanlıklarını paylaştılar. Geliştirilen fikirler arasında otobüs duraklarının daha çok oynanabilecek hale getirilmesi, çocuk parklarına ebeveynlerin daha fazla vakit geçirebilmeleri için çekicilik kazandırılması, kahve satın alabilecekler ve oturabilecekleri yerlerin bulunması ve her birimde küçük yaştaki çocukların çıkarlarını temsil etmek üzere belediyelerde bir kişinin çalışması gibi fikirler yer aldı ve bu son fikri halen Tiran’da denemekteyiz.

Toplantının ardından Kent95 stratejimizi gözden geçirerek ebeveynliğe odaklanan geleneksel küçük yaştaki çocukların gelişimine yönelik faaliyetlerimizi mobilite, veri ve kamusal alan üzerine gerçekleştirdiğimiz yeni çalışmalara daha iyi uyarladık ve dünyanın dört bir yanından gelen kent yönetimi yetkililerine yönelik düzenlediğimiz Londra’daki çocuk dostu kamusal alanlarda yaptığımız yürüyüş turu gibi etkinliklerle planlama ve tasarım çalışanlarını daha etkin bir şekilde sürece dahil etmeye çalıştık.

Ebeveyn koçluğu paket programlarının tasarımı ve uygulanması

Çocuk gelişimi hakkında ebeveynlere verilen koçluk hizmeti alanındaki en iyi uygulama örneklerini inceleyerek tanımlamak üzere 17 farklı ülkeden pek çok sayıda uzman Amsterdam’da bir araya geldiğinde, hep birlikte başarılı ya da başarısız olarak ölçeklenen programları birlikte gözden geçirdik ve ortak özellikleri inceledik, ortak yaşanan sorunların üstesinden gelmek için iyi çalışma örneklerini belirledik, ebeveynlikle ilgili çözümleri nasıl marka haline getirebileceğimizi araştırdık ve programların maliyet etkinliğini arttırmak amacıyla medya, teknoloji ve davranış ekonomisinin en iyi şekilde nasıl kullanacağımızı tartıştık.

Highlights included an interview with Linda Leijdekker from the First 1000 Days team of Amsterdam’s Healthy Weight Programme, which the Bernard van Leer Foundation is supporting. Three days of discussions ended with over 70 new ideas for exploration, an emerging consensus on the kind of guidance needed to help partners design and implement bundled parent coaching programmes, and a request from participants for more consistent learning across countries.