Yeni Babalara Ücretli İzni Savunuyoruz

Araştırmalara göre çocukların küçük yaşta yaşamlarında babalarının mevcut olması daha sonra çocuğun yetiştirilmesinde daha fazla sürece dâhil olmalarıyla sonuçlanıyor. Babanın varlığı çocukların bilişsel, sosyal-duygusal ve fiziksel gelişimleri üzerinde olumlu etki yaratmakla birlikte ev işlerinde daha eşit işbölümü yapılabilmesine ve dolayısıyla daha fazla kadının istihdama geri dönmesine yardımcı oluyor. Bu yüzden yeni babaların daha fazla ücretli izin alabilmeleri için savunuculuk yapacak bir grup ortakla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hollanda ebeveyn izinlerinde dönüm noktası yaşıyor

Hollanda hükümeti 2017 yılında ücretli ebeveyn izinlerini uzatma kararı aldığını açıkladı: 2019 yılı itibarıyla babalar ve eşler çocuğun doğumunun ardından bugün iki günken artık beş tam ücretli gün izin alabilecekler. 2020 yılı Haziran ayından itibaren ise bu süre doğumu takip eden ilk altı ay içinde olmak üzere altı haftaya çıkacak ve maaşların %70’i devlet tarafından ödenecek. Politikalardaki değişim WOMEN inc.Rutgers ve Bernard van Leer Vakfı tarafından yürütülen ve siyasi partilerle yapılan görüşmelerle kamuoyu görüşünü etkileyecek kampanya çalışmalarını içeren genel kampanyayı takiben gerçekleşti.

Üç kampanya ortağı meseleye farklı açılardan yaklaştılar: Bernard van Leer Vakfı bunun çocuk gelişimindeki önemini vurguladı, WOMEN Inc. Cinsiyet eşitliğin vurguladı Rutgers ise babaların endişelerini dile getirdi. Esnek doğası işbirliğinin iyi sonuçlar vermesini sağladı: işbirliği ortakları katılımcılara bağlı olarak bazıları ayrı olmak üzere birlikte de bazı etkinlikler düzenlediler. Vakıf’ın sponsor olduğu Babalık alanında Özel Kürsü sahibi olan Profesör Renske Keizer’in dile getirdiği etkinliklerin özellikle çok etkili olduğunu kanıtladık.

Alıntı: Beto Pêgo for Promundo

Ebeveyn izni kültürünü değiştirelim

2016 yılında desteğimizi de alan MenCare kampanyası 35 ülkeden gelen ortaklarından derlediği girdilerle yeni ebeveynlere yönelik izinler hakkındaki politikalarını geliştirmek amacıyla devlet ve işverenlere yaptığı on-noktadan oluşan MenCare Ebeveyn İzni Platformu planını hizmete sundu. Sosyal medyada 40 milyon kez bahsedilen, The New York Times’tan Vanity Fair dergisine kadar basında yer bulan ve ilk kez düzenlenen 2015 yılı yayımı Dünyanın En Gelişmiş Babaları raporunu takip eden kampanya etkili oldu.

Yasaların değişmesi sadece ilk adımı oluşturuyor. Yeni babaların kazandıkları izin haklarını kullanmaya istekli olabilmeleri için ayrıca kültürün de değişmesi ve işverenlerin ebeveyn izni alınmasını destekledikleri takdirde daha sağlıklı ve mutlu bir işgücüne sahip olacaklarını anlamaları gerekiyor.

MenCare kampanyası koordinatörü olan Promundo İletişim Sorumlusu Alexa Hassink kampanyayı şöyle açıklıyor:

Tüm dünyadaki bütün kültürlerde erkeklik ekonomik ve kariyerdeki başarılarla tanımlanırken bakım görevi ‘kadınların işi’ olarak görülüyor. Erkekler çocuklarının yaşamlarına katkıda bulunmak isteseler bile önemli ölçekte sosyal baskıyla karşılaşıyorlar. Erkeklerde işyerinde annelerin karşılaştıkları zorlukları yaşıyorlar ve izin almalarının kariyerleriyle ilgili olarak geri tepeceğinden korkuyorlar: fırsat kaçıracaklarından, ilerleme sağlayamayacaklarından, daha düşük maaştan ya da işlerini kendilerini adamadıkları gibi bir yanlış algının doğmasından çekiniyorlar.