Savunuculuk çalışmaları İsrail’de yeni yasal çerçevenin önünü açtı

2017 yılı Temmuz ayında İsrael’deki Knesset gebelikten ilkokula dek olmak üzere küçük yaştaki çocuklara verilecek devlet hizmetlerinin tümünün sorumluluğunu üstlenmeyi amaçlayan yeni bir organ oluşturmaya yönelik Erken Çocukluk Yasasını onaylayarak yürürlüğe koydu. Dönüm noktası niteliğindeki bu gelişme Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Koalisyonu’nun lider konumdaki meclis üyeleriyle uzun süren temasları sonucunda gerçekleşebildi.

Koalisyon İsrail toplumunun farklı bölümlerini bir araya getirdi

İsrail’deki yarım milyon çocuğa doğumundan 3 yaşına gelinceye dek ucuz ve kaliteli erken çocukluk dönemi bakımına erişimini yaygınlaştıracak ulusal politikaları desteklemek amacıyla Vakıf’ın da desteğiyle, ANU – Değişimi Yaratmak ile kurulan bir ortaklık çerçevesinde Koalisyon kurulmuştu. Ülkedeki ilk savunuculuk koalisyonu başladığı ilk yıllardan beri seküler olanlarla dindarları, Araplarla Haredileri yani İsrail toplumunun farklı üyelerini tek bir platformda bir araya getirmişti.

Artık karar verici konumundakilerle politik çevreler Koalisyon’u erken çocukluk dönemiyle ilgili meselelerde başvurulacak merci olarak tanıyorlar. Koalisyon düzinelerce Knesset üyesiyle görüştü, 20’den fazla Knesset toplantısına katıldı ve çeşitli devlet komitesinde hazır bulundu. İlk kurulduğunda kamuoyu tartışmalarını hararetlendiren Koalisyon ana akım medyada 60’dan fazla habere konu oldu ve binlerce ebeveyni harekete geçirerek dilekçelere imza topladı, gösterilere katılmalarını sağladı ve temsilcileriyle temasa geçmelerine yardımcı oldu.

Politikalardaki ilerlemeler

Başkanlığını Eğitim Bakanı’nın yaptığı ve Refah Bakanı, Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı’nın katıldığı Yeni Konsey İsrail’de erken çocukluk dönemine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşacak ve yatırımlardaki öncelikleri daha kapsamlı bir şekilde belirleyecek.

Yaşanan diğer ilerleme adımlarının arasında yer alan Koalisyon faaliyetleri de Refah Bakanlığı’nın çocuk bakım çalışanları ve aşçıların maaşlarını artırma kararı almasına ve önümüzdeki iki yıl içinde 216 yeni çocuk bakım merkezi inşaatının onaylanmasında katkıda bulundu. Koalisyon şu sıralar 3 yaşına kadar olan çocuklara yönelik hizmetleri düzenleyecek yeni çerçeve çalışmaları tanımlama konusunda Konsey’le birlikte çalışmakta.