Türkiye

Türkiye’de yürüttüğümüz çalışmalar 1994’a dek uzanıyor. Boğaziçi, Ankara, İstanbul Bilgi, Yeditepe ve Kadir Has gibi üniversitelerle ortaklıklar yürüttük. Ayrıca Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği (ÇAÇA), Tarlabaşı Toplum Merkezi, Kadın Merkezi Derneği (KAMER), Gelişimsel Pediatri Derneği ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği gibi derneklerin projelerini de destekledik. Çukurova Kalkınma Ajansı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Planlama Bakanlığı gibi kurumlara da destek verdik ve birlikte ortak çalışmalar gerçekleştirdik.

Haritalama aracılığıyla veriye dayalı karar verme süreci, ev ziyaretleri aracılığıyla ebeveyn desteği ve yeşil kamusal alanların geliştirilmesi/oluşturulması gibi farklı alanlarda dört ilçe belediyesine yönelik kapasite güçlendirme amaçlı 15’ten fazla ortak kurumla birlikte yürüttüğümüz Kent95 programımızla, İstanbul’a odaklandık. Ayrıntılı bilgiyi İstanbul95 kent sayfası’nda bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiyi Türkçe dilinde edinmek için lütfen buraya tıklayınız.