Hollanda

Merkezi Hollanda’da bulunan Bernard van Leer Vakfı ülkede erken öğrenim yöntemleri, çocuk bakımına erişim ve çocuk istismarının önlenmesi alanlarında uzun yıllardır çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yeni stratejimizi kabul ederek hayata geçirdiğimizden beri, odaklandığımız alanlar tepkisel çalışmalardan daha çok küçük yaştaki çocuklara (gebelikten üç yaşa dek olan dönem) yönelik koruyucu bakım ile müdahaleler alanına kaydı. İçinde yaşadığımız hayati önem taşıyan bu dönemde yapılacak olan müdahale ve programların çocukların sağlığı ve mutluluğu üzerinde en büyük etkiyi yaratabileceğine inanıyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sivil toplum örgütleri, yerel ve ulusal düzeydeki yönetim ve hükümetler ve özel sektörle birlikte yürütüyoruz.

Ebeveynler+ programımız ebeveynlere ulaşmak ve koçluk hizmeti sunmak açısından etkinliğini kanıtlamış ve büyük ölçeğe taşınmaya hazır olan çok çeşitli girişimi desteklemektedir. Örneğin Amsterdam’da, çocukluk çağında obeziteye odaklanan birleştirici bir yaklaşım olan Amsterdam Sağlıklı Kilo Girişimi’ne ait “ilk 1000 gün” stratejisini ölçeklendirerek daha da geliştirmek amacıyla belediyeyle yakın çalışmalar yürütüyoruz ve bu yaklaşımın Amsterdam dışında da ölçeklendirebilmesi için araştırmalar yapıyoruz.

2018 yılından itibaren temel odağımız gebelikten ilk 1000 güne kadar olan süre içerisinde ebeveynleri destekleme amacı taşıyan mevcut hizmetleri dönüştürmek olacak. Belirli bir müdahaleyi sadece desteklemek yerine tıp, kamu sağlığı ve sosyal alanları birleştiren ilk entegre 1000 gün politikasını geliştirmek, uygulamak ve dayanak oluşturmak amacıyla birbirinden farklı belediyelere destek sunuyoruz. Burada belediyeler arasında çapraz öğrenme anahtar niteliği taşıyor. Dahası küçük yaştaki çocukları olan sığınmacılara verilene ebeveyn desteği kalitesini geliştirmeye odaklanan yeni bir girişime destek vermeyi sürdürüyoruz.

Kent95 programımız ise sadece güvenliğe değil aynı zamanda örneğin kent tasarımının kayıt dışı sosyal ağların geliştirilmesine katkıda bulunması gibi hususlara odaklanarak genç ailelere verilen desteğe kent planlamacılığı bakış açısından bakmaktadır. Eindhoven teknoloji Üniversitesi ile birlikte kent plancılığı ve erken çocukluk gelişimi alanındaki mezunlara yönelik bir kurs tasarladık.

Son olarak, Yaygınlaştırma için Yapı Taşları programımız kapsamında, çocukların yaşamındaki ilk 1000 güne yapılacak yatırımların neden Hollanda için önemli olduğunu paylaşıyoruz. Nihai hedefimiz ise daha fazla ulusal yatırımla belediyelerin daha fazla liderlik görevi üstlenmesini müdahaleler de dâhil olmak üzere artan sorumlulukları ışığında güvence altına almaktır. 2015 yılında başlamak üzere, babalara yönelik ücretli iznin uzatılması ve babaların çocuklarının yaşamına daha fazla dahil olmalarının sağlanması konusunda WomenINC, Rutgers Vakfı ve Amsterdam Üniversitesi Babalık Kürsüsü ile çalıştık. Sonuç olarak Hollanda devleti 2017 yılında ücretli ebeveynlik izninin uzatıldığını,%100 ücretli iznin de 2019 yılından itibaren 2 günden 5 güne çıkarıldığını açıkladı. 2020 yılı Temmuz ayından itibaren babaların/eşlerin doğumdan sonraki ilk 6 ayda geçerli olmak üzere %70 maaş ödemesiyle bir 5 hafta daha izin alabileceklerini açıkladı.

Bu yılki odaklandığımız alan ise süre uzatma kararlarının hukuki bakımdan uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve yalnız bakıma odaklanmanın da eklenebilmesi için potansiyel eklentileri ele almak, düşük gelirli ailelere tüm maaş ödemesinin yapılmasını sağlamak ve bağımsız yüklenicilerin de izin alabilmelerine olanak tanımak olacak. İkinci olarak da özellikle işgücündeki erkeklerin/eşlerin izin alabilmeleri için kültürel bir değişime gereksinim duyulmaktadır.