Fildişi Sahili

Vakıf, 2015 yılında Fildişi Sahili’nde çalışmaya başlamıştır. Ülkedeki genel hedeflerimiz Ebeveynler+ projesinin farklı permütasyonlarını test ederek yaygınlaştırmak ve devlet, uluslar arası kalkınma fon sağlayıcıları ve kakao endüstrisi arasında erken çocukluk gelişimine siyasi bağlılık ve mali yatırımları arttırmaktır.

Şimdiye dek stratejik ortaklığımız Jacobs vakfı, UBS Optimus Vakfı ve ulusal hükümetin yanı sıra Kakao Üreten Toplumlarda Eğitimin Dönüşümü (Transforming Education in Cocoa Communities (TRECC) ile gerçekleşti. TRECC’in beş eylem ayağı bulunmaktadır:

  1. Yaygınlaştırılacak pilot: ebeveyn koçluğu projelerinde STK’larla ortak çalışmak için kakao şirketlerine yönelik hibe eşleştirme
  2. Araştırma: Fildişi Sahili’ndeki küçük yaştaki çocukların durumu hakkında sağlam veriler geliştirmeye yönelik çalışmalar
  3. Politikaların güçlendirmesi: erken çocukluk gelişimi için ulusal, sektörler arası politika ve eylem planına yönelik çalışmalar yürütülmesi
  4. Kapasite geliştirme: büyük ölçekli erken çocukluk programlarını tasarlama ve yönetme becerilerinin geliştirilmesi
  5. Katılım: erken çocukluk gelişimi için ek kaynak sağlanması.

TRECC’in bir parçası olarak, Aralık 2017’de Beslenmenin Gücü (Power of Nutrition) ile bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma ülkedeki ilk büyük ölçekli devlet programı olan ve beslenmeyi ebeveyn desteğiyle bir araya getiren Çok Sektörlü Beslenme ve Çocuk Gelişimi Projesi’nin de başlangıcını oluşturdu.

Ayrıca Ebeveynler+ programımızın bir parçası olarak, Abidjan’da bulunun bir ambalaj şirketi olan Filtisac firmasının çalışanlarını birer ebeveyn olarak üstlendikleri rolde nasıl destekleyebileceğini keşfetmek üzere Aga Khan Vakfı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fransızca dilinin hakim dil olarak konuşulduğu Afrika bölgesinde ilk katılımımız olan Fildişi Sahili’nde çalışma tercihimiz ise belirli bir ülke yelpazesini temsilci olarak seçmek, kültürleri, coğrafyaları ve gelir seviyelerini kapsayacak şekilde bilinçli olarak seçmeye çalışan stratejik planlama sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.