Brezilya

1970lerden beri Brezilya’da faaliyet gösteriyoruz. 2012 yılından beridir erken çocukluk alanında liderlere eğitim vermek için Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal ve Harvard Gelişen Çocuk Merkezi ile çalışıyoruz. Mezunlar da belediyelerden ulusal seviyeye kadar politika ve programları etkilediler. Farkındalık yaratacak ve siyasi taahhüdü arttıracak stratejileri desteklemeyi sürdürüyoruz.

Brezilya’daki nüfusun %86’sından fazlası kentlerde yaşıyor ve Kent95 programımız halen üç kentte yerel yönetimlerle çalışmayı sürdürüyor: São Paulo’da belediye aracılığıyla, IBEAC, ANTP ve Nossa São Paulo ile, Recife’de belediye aracılığıyla ve ARIES ile, Boa Vista’da belediye aracılığıyla, Bola de Meia ve Tellus ile çalışıyoruz. Yürütülen çeşitli girişimler arasında karar verme sürecinde yardım etmek üzere dijital panoların geliştirilmesi, pilot müdahalelerin ölçeklendirilmesi ve kamusal alanla toplu taşımanın geliştirilmesi yer almaktadır.

Ebeveynler+ programımızda ulusal ev ziyareti programı olan Criança Feliz’in ölçeklendirildiğinde kalitesini koruyabilmek amacıyla desteklenebilmesi için Sosyal Kalkınma Bakanlığı ve UNDP ile ortaklık halinde çalıştık. 2018 yılı başı itibarıyla program neredeyse ülkenin yarısındaki belediyelerde faaliyete geçti ve 200,000’den fazla aile ziyaret edildi. Ebeveynler+ programındaki diğer ortaklar arasında ebeveynlere yönelik kapasite oluşturulması için sektörler arası bir yaklaşım yaratmak üzere sağlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ve 50,000’i aşkın çocuğa ulaşan United Way de bulunuyor.