Aan het laden...

Het combineren van ouderschapsondersteuning met bestaande dienstverlening (voor jonge gezinnen)

Uit een in 2016 in The Lancet gepubliceerde studie bleek dat ‘liefhebbende zorg’ van ouders één van de meest bepalende factoren voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is. Door te reageren op de verbale en non-verbale signalen van een kind, helpen ouders en verzorgers het sociale en emotionele vaardigheden en vertrouwensvolle relaties te ontwikkelen. Door met hun jonge kinderen te praten, te zingen en te spelen, stimuleren ze de ontwikkeling van de hersenen en leggen ze de basis voor een leven lang leren. Door te zorgen voor een stabiele, zorgzame aanwezigheid van een volwassene, helpen ze hun kinderen de gevolgen van opgroeien in een situatie van armoede en geweld te overwinnen.

Uit onderzoek blijkt ook dat het welzijn van ouders zelf invloed heeft op hoe ze voor hun baby’s en peuters zorgen. Zo kan maternale depressie – waaraan 13% van de jonge moeders wereldwijd en 20% in lagelonenlanden lijdt – een negatieve impact hebben op de moeder-kindrelatie, met blijvende gevolgen voor de ontwikkeling van hun kind. Ouders die in armoede leven, hebben niet alleen meer moeite hun gezin te voorzien van eten en kleding, maar hebben ook minder tijd, energie en ruimte in hun hoofd om voor hun kinderen te zorgen zoals ze dat zouden willen.

Binnen Parents+ combineren we minimaal één dienst die voorziet in de basisbehoeften van gezinnen met het coachen van ouders op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen en ouderschap. De diensten kunnen gericht zijn op volwassenen (reproductieve gezondheid, spaargroepen, geletterdheid, geestelijke gezondheid, bijscholing) of op kinderen (gezondheid, voeding, kinderopvang, voorschools onderwijs). Coachingsactiviteiten hebben betrekking op een scala aan opvoedingsgerelateerde onderwerpen, zoals het maken van een gezinsbegroting, het geven van borstvoeding, praten en spelen, zich verplaatsen in een ander en het kalmeren van kinderen die overstuur zijn. Wij denken dat het bundelen van coachingsactiviteiten en deze andere diensten een effectieve manier is om een positieve en impactvolle verandering te realiseren voor ouder én kind.