Aan het laden...

Het promoten van de wetenschap over liefdevolle zorg en het delen van 'best practices' om succesvolle interventies voor jonge kinderen op te schalen

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw viel het de Foundation op dat veel experts, onderzoekers en beleidsmakers die zich bezighielden met jonge kindontwikkeling elkaar niet kenden. Zij zagen daardoor niet hoe ze door hun werk en ideeën met elkaar te combineren, nog meer voor jonge kinderen zouden kunnen betekenen. We startten een nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in de wetenschap en praktijk op het gebied van het jonge kind, die we naar partners stuurden.

Dit leidde in de jaren tachtig en negentig tot een officiële publicatie en onlangs tot een online platform: ‘Early Childhood Matters’ (ECM). Sinds de jaren 2000 brengen we partners proactief met elkaar in contact en vragen we actief aandacht voor het belang van het investeren in de eerste levensjaren van een kind.

Building Blocks gaat verder dan Parents+ en Urban95 en is een uitdrukking van onze aanhoudende inzet voor het uitbreiden en versterken van de kennis over ontwikkeling van jonge kinderen en de implementatie hiervan in de praktijk.
In dit strategisch plan zullen we ons met name richten op het steunen van campagnes die het belang van een liefhebbende en ondersteunende zorg door een kinds primaire verzorgers en omgeving en de impact daarvan op kinderen vanaf de conceptie tot 3 jaar uitdragen, en het documenteren en delen van goede voorbeelden wat betreft het vertalen van kleinschalige projecten op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen in grootschalige beleidslijnen en programma’s. Tijdens dit proces werken we samen met specialisten op het gebied van jonge kindontwikkeling die de spil van onze organisatie vormen en streven we ernaar om samen te werken met beleidsmakers, financiers en managers die binnen een ruimer takenpakket verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van jonge kinderen.