De afgelopen vijf decennia heeft de Bernard van Leer Foundation geïnvesteerd in de ontwikkeling van jonge kinderen. Voor de Foundation breekt nu een nieuwe fase aan, waarin de opschaling van projecten, programma’s en werkwijzen als de belangrijkste uitdaging wordt gezien. Een groot aantal ideeën voor een betere gezondheid en betere voeding, bescherming en scholing van kinderen in hun eerste 1.000 dagen heeft in kleinschalige projecten zijn nut bewezen – maar hoe bereiken we op een doeltreffende manier honderdduizenden of miljoenen kinderen?

In onze strategie streven we naar de beantwoording van die vraag door op drie thema’s samenwerkingsverbanden met overheden, NGO’s en andere organisaties aan te gaan: