Responsive parenting: a strategy to prevent violence

Deze uitgave van Early Childhood Matters gaat in op responsief ouderschap, en dan met name op de rol die programma’s ter bevordering van responsief ouderschap kunnen spelen in het voorkomen van geweld tegen jonge kinderen.

De uitgave bevat artikelen uit Jordanië, Jamaica, Canada, Nederland, Brazilië, Peru, Israël, Turkije en de Verenigde Staten waarin wordt onderzocht hoe het staat met het onderzoek en waarin ervaringen met het afstemmen van opvoedingsprogramma’s op culturele veranderingen en de ervaringen binnen bepaalde projecten worden besproken. Het nummer is beschikbaar in het Engels en Spaans.