Children of seasonal migrant workers

Dit nummer van Early Childhood Matters is gewijd aan een vrijwel onzichtbare bevolkingsgroep – mensen die, op zoek naar werk, per seizoen migreren, met hun kinderen. Ze wonen vaak in slechte tijdelijke huisvesting dicht bij hun werk, waar kinderen blootstaan aan gevaar en ziekte, buiten beeld van lokale instanties, waardoor ze geen toegang hebben tot diensten als voorschoolse educatie, scholing en gezondheidszorg.

In verschillende artikelen worden de leefomstandigheden van kinderen van migrerende seizoensarbeiders onderzocht en worden ervaringen met programma’s ter verbetering van die omstandigheden besproken. De uitgave bevat artikelen uit de Verenigde Staten, India, Turkije, Mexico, Nicaragua en Afrika. Het nummer is beschikbaar in het Engels en Spaans.