Child-friendly urban design – Observaties op openbare ruimte uit Eindhoven (NL) en Jerusalem (IL)

Dit rapport, gebaseerd op een door de Bernard van Leer Foundation gefinancierd project, presenteert de bevindingen van stedenbouwkundige oplossingen voor een kindvriendelijke aanpak op buurtniveau. In het rapport vind je het volgende: een overzicht van de literatuur over best practices, een analyse van indicatoren die aangeven in hoeverre een openbare ruimte geschikt is voor jonge kinderen en hun ouders, gegevens uit onderzoek in buurten in Eindhoven (NL) en Jerusalem (IL), voorstellen voor verbeterde ontwerpen voor straten, openbare ruimten en buurten om te voorzien in de behoeften van jonge kinderen en hun families.