Jaarverslag 2014

Nu de Bernard van Leer Foundation bijna halverwege haar strategisch tienjarenplan is, presenteert zij in haar Annual Report 2014 feiten, cijfers, geleerde lessen en verhalen die aantonen welke vooruitgang het afgelopen jaar is geboekt wat betreft de drie strategische doelen en in de acht speerpuntlanden die in het plan worden genoemd.

Het jaarverslag bevat een voorwoord van de voorzitter van de Board of Trustees Robert Swaak, een verslag van de nieuwe Executive Director van de stichting Michael Feigelson en een samenvatting in het Spaans. Het jaarverslag is alleen beschikbaar in het Engels.