Op safe spelen? BvLF publiceert whitepaper

Gepubliceerd 24 mei 2018

De beschikbare gegevens doen vermoeden dat speelplaatsen relatief veilige omgevingen zijn. Echter, in veel landen hebben zorgen over mogelijke aansprakelijkheid bij ongevallen geleid tot bureaucratische pogingen om risico te verminderen. Bij deze pogingen ontbreekt het vaak aan een goede afweging van de nadelen versus de voordelen van het aanmoedigen van meer avontuurlijk buitenspelen.

De Bernard van Leer Foundation heeft daarom onafhankelijk onderzoeker Tim Gill gevraagd een whitepaper te schrijven, getiteld Playing it Safe? A global white paper on risk, liability and children’s play in public pace. Deze nota, geschreven op basis van onderzoeken uit verschillende disciplines, staat stil bij welke lessen snel verstedelijkende landen met lage inkomens en middeninkomens kunnen leren van de ervaringen en fouten die er gemaakt zijn in steden in landen met hoge inkomens.

De nota bevat tien aanbevelingen met maatregelen voor instanties die betrokken zijn bij de aanleg van speelplaatsen en publieke ruimtes.