Nederland

De Bernard van Leer Foundation, met zijn hoofdkantoor in Den Haag, heeft een lange geschiedenis van werken in Nederland op het gebied van voorschoolse onderwijsmethoden, toegang tot kinderopvang en het voorkomen van kindermishandeling. Sinds wij onze nieuwe strategie zijn gaan toepassen in 2015, is onze aandacht verlegd van reactieve naar meer preventieve zorg en interventies voor jonge kinderen (vanaf de zwangerschap tot drie jaar). Wij geloven dat interventies en programma’s in deze cruciale periode de grootste weerslag kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van kinderen. Om onze doelen te realiseren, werken we samen met maatschappelijke organisaties, overheden op lokaal en nationaal niveau en het bedrijfsleven.

Ons Parents+ programma steunt verscheidene initiatieven die effectief zijn gebleken in het bereiken en begeleiden van ouders en die klaar zijn om opgeschaald te worden. In Amsterdam bijvoorbeeld, werken we nauw samen met de gemeente om de ‘eerste duizend dagen’ strategie van het Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht initiatief verder te ontwikkelen. Dit is een integrale aanpak, gericht op overgewicht onder kinderen. We zoeken naar manieren op deze aanpak ook buiten Amsterdam toe te passen.

Vanaf 2018 is ons voornaamste aandachtspunt om bestaande diensten voor ouders vanaf de zwangerschap en gedurende de eerste duizend dagen te transformeren. We ondersteunen verscheidene gemeenten bij het ontwikkelen, toepassen en borgen van een integraal eerste duizend dagen beleid. Zo’n beleid moet de verbinding leggen tussen medische zorg, volksgezondheid en het maatschappelijk domein in plaats van de gebruikelijke steun aan een gemeente bij het opschalen van één specifieke interventie. De uitwisseling van kennis tussen gemeenten is hierbij de sleutel. Bovendien gaan we door met onze steun aan een nieuw initiatief voor het verbeteren van de kwaliteit van ouderschapsondersteuning voor vluchtelingen met jonge kinderen.

Ons Urban95 programma beschouwt de steun aan jonge gezinnen vanuit een planologisch standpunt, niet alleen met oog voor veiligheid maar ook bijvoorbeeld hoe stedelijk ontwerp kan bijdragen aan de ontwikkeling van informele sociale netwerken. Samen met de TU Eindhoven hebben we een cursus ontwikkeld voor studenten over planologie en de ontwikkeling van jonge kinderen.

Als laatste delen we, via ons Building Blocks programma, het verhaal over waarom investeren in de eerste duizend dagen van een kind zo belangrijk is voor Nederland. Het uiteindelijke doel is om meer landelijke financiering te krijgen en gemeenten te motiveren om meer het leiderschap op zich te nemen, nodig gezien ook de toename van hun verantwoordelijkheden, onder anderen op het gebied van preventie. Sinds 2015 werken we samen met WOMEN Inc., het Rutgers kenniscentrum en de leerstoel Vaderschap van de UvA om de uitbreiding van vaderschapsverlof en de betrokkenheid van vaders bij hun kinderen te vergroten. Als gevolg heeft de Nederlandse overheid in 2017 betaald verlof voor vaders uitgebreid met honderd procent van twee naar vijf dagen vanaf 2019. Vanaf juli 2020 ontvangen vaders/partners nog eens vijf weken verlof tegen zeventig procent van hun salaris die ze in de eerste zes maanden na de geboorte op moeten nemen.

Dit jaar richten we de aandacht op een juiste toepassing van de uitbreiding in de wet en op mogelijke toevoegingen zoals; hoe om te gaan met één-ouder gezinnen, behoud van het hele salaris voor lage inkomens en verlof voor zzp’ers. Ten tweede is er vooral op de werkvloer een culturele omslag nodig zodat mannen het verlof ook werkelijk opnemen.