Israël

We zijn sinds begin jaren zeventig in Israël actief, vooral in de meest achtergestelde gemeenschappen, de Arabische, de ultra-Orthodox-joodse en de Ethiopische. Onze huidige strategie richt zich op het verbeteren van de kansen voor jonge kinderen en families op grote schaal door middel van samenwerkingsverbanden met overheden, maatschappelijke organisaties, universiteiten en bedrijfsleven.

Aangezien Israël het hoogste percentage van kinderen onder de drie jaar heeft en de bevolkingsdichtheid één van de hoogste is van de OESO, heeft ons Urban95 programma veel interesse gewekt onder stadsbestuurders en mensen uit het veld. We hebben een samenwerkingsverband ontwikkeld met de gemeente van Tel Aviv-Yafo, de Tel Aviv Foundation en Bloomberg Philanthropies, om innovaties uit te proberen op het gebied van openbare ruimte, mobiliteit, ouderschap, data en kinderopvang.

Dit wordt nog eens versterkt door een samenwerking met de Urban Clinic van Hebrew University om capaciteit, instrumenten en kennis op te bouwen over stadsinrichting voor jonge kinderen in diverse steden door middel van een ‘peer cities network’ dat bestaat uit negen steden. Daar bovenop komt nog een mastergraad die op vier universiteiten te halen is en de productie en verspreiding van beleidsnota over hoe jonge kinderen kunnen ‘spelen, leren en leven’ in steden.

Ons Parents+ programma richt zich hier op het integreren van oudertrainingen bij kinderopvanglocaties door middel van een samenwerking met het ministerie van Onderwijs en het Center for Innovation in Education van Hebrew University. Dit proefproject traint en begeleidt voorschoolse leerkrachten om op een effectieve manier ouders te coachen. Een andere samenwerking, met het Joint Distribution Committee, streeft ernaar om de betrokkenheid van ouders te vergroten en de kwaliteit van devoorschoolse educatie te verbeteren. Dat doen we in de Arabische sector door middel van een proefproject in elf Arabische gemeenten, waaronder Bedoeïenen gebieden.

Onze partner ANU coördineert de Coalition for Early Childhood Education dat verschillende sectoren van de Israëlische maatschappij mobiliseert om publieke steun te vergroten voor investeringen in kinderen van nul tot drie jaar. Die investeringen moeten gaan naar verbeterde toegang tot betaalbare kinderopvang van goede kwaliteit en ondersteuning voor ouders. Wij steunen ook de Taub Center for Social Policy Studies in Israel om beleidsonderzoek te ontwikkelen over de weerslag van stress en armoede op de ontwikkeling van jonge kinderen in Israël.