India

Ons werk in India gaat terug tot 1992. De afgelopen tijd richten wij ons steeds meer op de kennisopbouw van eerstelijns werkers en het ondersteunen van stedenbouwkundige interventies die steden toegankelijk maken voor de allerjongste inwoners.

In ons Parents+ werk, nadat we verscheidene jaren ngo’s steunden om vormen van voorschoolse educatie in de moedertaal uit te proberen in de deelstaat Odisha, werken we nu samen met het ministerie voor de Ontwikkeling van Vrouwen en Kind van Odisha om het programma op te schalen. Zodoende trainen we meer dan achtduizend anganwadi werkers en leidinggevenden die werken met jonge kinderen in Odisha.

Het Urban95 programma van de Bernard van Leer Foundation ontstond uit ons recente werk in India. Het land heeft zich internationaal in de kijker gespeeld vanwege zijn stedelijk beleid met als doel de bouw van honderd ‘slimme steden’ en een heel hoog verwacht tempo van verstedelijking in de komende jaren. Vooralsnog woont nog minder dan één derde van de 1,25 miljard inwoners in steden, maar men verwacht dat rond 2030 die verhouding de helft bereikt.

We steunen het streven van Bhubaneswar om de eerste kind- en gezinsvriendelijke stad van India te worden, waarbij we ervaring opdoen die in andere regio’s kan worden toegepast. We werken samen met de Bhubaneswar Development Authority, dat een zogenaamd Child-Friendly Smart City centrum heeft opgezet om de sloppenwijken van de stad om te vormen tot kindvriendelijke geordende wijken. Ons voortdurend samenwerkingsverband met het National Institute of Urban Affairs, een denktank die regeringsbeleid vormgeeft, betekent dat we nog beter in staat zijn om kennis te verspreiden over hoe je een stad inricht vanuit het perspectief van een jong kind.