Brazilië

We zijn al vanaf de jaren zeventig actief in Brazilië. Sinds 2012 werken we samen met de Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal en het Harvard Center on the Developing Child om leiders op het gebied van de vroege kinderjaren te trainen. Alumni van ons programma hebben beleid en programma’s beïnvloed van gemeentelijk tot landelijk niveau. Nog steeds steunen we strategieën die bewustzijn en politieke betrokkenheid stimuleren.

Meer dan 86 procent van de bevolking van Brazilië woont in steden en ons Urban95 programma werkt momenteel samen met overheden in drie van die steden. Met São Paulo, middels de gemeente en de maatschappelijke organisaties IBEAC, ANTP en Nossa São Paulo. Met Recife, ook met de gemeente en met ARIES en als laatste Boa Vista, met de gemeente daar en met Bola de Meia en Tellus. Tot de reeks initiatieven behoort het ontwikkelen van digitale dashboards om besluitvorming te ondersteunen, het opschalen van proefprojecten en het verbeteren van de openbare ruimte en het openbaar vervoer.

In ons Parents+ programma werken we samen met het ministerie van Sociale Ontwikkeling en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) om Criança Feliz, het landelijke huisbezoekingsprogramma, te ondersteunen terwijl het opschaalt met behoud van kwaliteit. Aan het begin van 2018 was het programma actief in bijna de helft van alle gemeenten van het land en hadden al meer dan tweehonderdduizend families een huisbezoek gekregen. Tot onze partners binnen Parents+ behoort ook United Way, dat via de zorgsector een intersectorale aanpak gebruikt om de kennis van ouders op te bouwen en op die manier vijftigduizend kinderen bereikt.