Pleiten voor betaald verlof voor vaders

Uit onderzoek blijkt dat hoe meer vaders aanwezig zijn in de vroegste stadia van het leven van een kind, des te meer ze later ook betrokken blijven bij de opvoeding van het kind. Hun aanwezigheid heeft een positief effect op de cognitieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling en leidt tot een eerlijkere verdeling van het huishoudelijk werk, waardoor vrouwen naar de arbeidsmarkt kunnen terugkeren. Daarom werken we samen met verscheidene partners om te pleiten voor meer betaald verlof voor vaders.

Doorbraak vaderschapsverlof in Nederland

De Nederlandse regering heeft in 2017 plannen aangekondigd om het vaderschapsverlof te verlengen. Vanaf 2019 ontvangen vaders en partners vijf dagen betaald verlof na de geboorte van een kind, in plaats van de huidige twee dagen. Vanaf juni 2020 wordt dit uitgebreid naar zes weken, die opgenomen kunnen worden tijdens de eerste zes maanden na de geboorte en zeventig procent van het salaris door de overheid wordt vergoed. De kentering in het beleid volgt op een campagne van WOMEN Inc., Rutgers en de Bernard van Leer Foundation, waarbij politieke partijen werden aangesproken en er campagne werd gevoerd om de publieke opinie te beïnvloeden.

De drie partijen belichtten het thema vanuit verschillende hoeken: de Bernard van Leer Foundation benadrukte het belang van de ontwikkeling van kinderen, WOMEN Inc. onderstreepte gendergelijkheid en Rutgers verwoordde de zorgen van vaders. Die flexibele manier van samenwerken beviel goed. Op sommige momenten werden er samen evenementen georganiseerd, en andere keren juist weer apart, afhankelijk van het publiek. Wij vonden de toespraken van hoogleraar Renske Keizer, erg indrukwekkend. Zij is bijzonder hoogleraar Vaderschap aan de UvA, een leerstoel die door de Foundation mogelijk is gemaakt.

Credits: Beto Pêgo for Promundo

Een cultuuromslag rond vaderschapsverlof

In 2016 lanceerde de MenCare campagne met onze steun het zogenaamde MenCare Parental Leave Platform, een tienpuntenprogramma dat regeringen en werkgevers oproept om hun ouderschapsbeleid voor nieuwe ouders te verbeteren, met bijdragen van partners in 35 landen. Dit volgde op de uitgave in 2015 van ‘s-werelds eerste State of the World Father’s-rapport, dat meer dan 40 miljoen vermelding op sociale media oogstte en waarover vele nieuwsmedia berichtten, van The New York Times tot Vanity Fair.

Het aanpassen van de wet is slechts de eerste stap. Ook de cultuur moet veranderen, zodat nieuwe vaders gretig zijn om hun verlof ook daadwerkelijk op te nemen en werkgevers begrijpen dat het stimuleren van vaderschapsverlof in hun voordeel is, omdat dit zal leiden tot gezonder en meer tevreden personeel.

Alexa Hassink, woordvoerder van Promundo dat de MenCare campagne coördineert, legt uit:

In culturen over de hele wereld wordt mannelijkheid gedefinieerd door economisch en maatschappelijk succes, terwijl verzorgen wordt gezien als ‘vrouwenwerk’. Mannen kampen soms met behoorlijke sociale druk om nauwelijks deel te nemen in het leven van hun kinderen. Mannen zien de uitdagingen waar vrouwen voor staan op de werkplek en vrezen een vergelijkbare weerslag op hun carrière als gevolg van het opnemen van verlof: gemiste kansen, geen promotie, lagere lonen of de indruk dat ze niet toegewijd zijn aan hun baan.