Ouderschap op grote schaal verbeteren met gebruik van de bestaande zorgverleners

In Peru is gebleken hoe bezoeken van zorgverleners een positief effect hebben op de gezondheid, voeding, onderwijs en veiligheid van jonge kinderen. De Foundation werkt hier in arme landelijke regio’s om gemeenten te helpen om overheidssubsidies te krijgen en huisbezoekprogramma’s te introduceren.

Foto: Eleazar Cuadros - Loreto - Educación y salud

Opgroeien in de Amazone

De regering van Peru is weliswaar begaan met het investeren in de kinderen van het land, maar de gedecentraliseerde politieke structuur betekent dat lokale gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om te beslissen welke diensten aan te bieden. Veel ambtenaren hebben niet de technische kennis om de beschikbare fondsen aan te vragen en de programma’s te implementeren.

Rurale inheemse gemeenschappen in het Amazonewoud zijn uitdagende plekken om als kind op te groeien. Twee derde van de bevolking van de regio Loreto zit onder de armoedegrens en leeft vooral van zelfvoorzienende landbouw, jagen of vissen. Meer dan één op de vier kinderen is chronisch ondervoed, ver boven het landelijk gemiddelde.

Versterken van wilskracht en vaardigheid in gemeenten

Tegen het einde van 2017 heeft ons werk met de regering, Red SUMA (voorheen Red Innova) en Kusi Warma in de regio’s Loreto, Ucayali, Huancavelica en Apurimac maar liefst 58.763 kinderen bereikt van het streven van 86 duizend. Uiteindelijk is het doel om de regering van Peru te helpen om 700.000 kinderen over het hele land te bereiken.

Foto: Vanessa Touzard/Peru

Dit model houdt in dat lokale zorgverleners één of twee keer per week zwangere vrouwen bezoeken of moeders met kinderen onder de drie jaar, vergezeld door een vrijwillige moeder uit de lokale gemeenschap. De bezoekers zorgen voor advies en steun bij het ouderschap, brengen speelgoed en boeken mee en laten moeders zien hoe het beste met hun kinderen om te gaan om hun ontwikkeling te stimuleren.

Linda Ramírez, een moeder die huisbezoeken ontving, getuigt van het effect op haar rol als ouder toen ze leerde over:

…het belang van praten met onze kinderen en het aangeven dat we van ze houden. Ik besefte me dat mijn ouders van me hielden, maar zij waren zich niet bewust van het het feit dat het van belang is dit uit te spreken. Daarom zeg ik nu lieve woorden tegen mijn kind. Ik omhels hem, ik zing voor hem, ik zoen hem.