Steden helpen bij de aanpak van kindermishandeling

Om kindermishandeling effectief aan te pakken, moeten instanties eerst weten wat het probleem is en hoe goed de bestaande aanpak werkt. De Foundation heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) ondersteund bij het opstellen van de Monitor Aanpak Kindermishandeling. Dit is een online tool die Nederlandse gemeenten helpt om meer kinderen te beschermen tegen kindermishandeling.

Decentralisatie en behoefte aan gegevens

De verantwoordelijkheid voor de rapportage en preventie van kindermishandeling en de zorg voor slachtoffers is sinds 2015 overgedragen aan de gemeente. Aangezien de gegevens over kindermishandeling voorheen landelijk werden bijgehouden, was het voor de gemeentelijke ambtenaren helaas niet zo eenvoudig om up-to-date statistieken over kindermishandeling op te vragen.

Dialoog over best practices op gang brengen

De Monitor Aanpak Kindermishandeling werd in 2012 gepresenteerd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Kinderombudsman. In die tijd wilde de Kinderombudsman een grootschalig onderzoek uitvoeren naar de gemeentelijke aanpak van kindermishandeling en -verwaarlozing in Nederland. De gegevens die hiervoor verzameld moesten worden, kwamen van pas bij de ontwikkeling van de Monitor.

De verbeterde Monitor Aanpak Kindermishandeling werd in 2014 uitgebracht. Het is een online tool waarmee statistieken en inzichten in de effectiviteit van gemeentelijke trajecten en gemeentelijk beleid in kaart worden gebracht. Gemeenten worden geëvalueerd en met elkaar vergeleken, waardoorbeleidsmedewerkers met collega’s van andere gemeenten van gedachten kunnen wisselen over de effectiviteit van het beleid, de programma’s en de projecten.

Toename in gebruik en uitbreiding toepassingsgebied

De Monitor wordt actief gebruikt door 200 van de 403 gemeenten in Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

De Foundation helpt het Nederlandse Jeugdinstituut nu bij het toevoegen van statistieken, beleidsindicatoren en programma’s voor huiselijk geweld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds 2016 besteedt de tool ook aandacht aan de aanpak van huiselijk geweld.