Harvard Executive Programme over het leiden en opschalen van programma’s gericht op jonge kinderen

Aantonen dat jonge kinderen baat hebben bij een project is één ding. Datzelfde model opschalen zodat miljoenen kinderen ervan kunnen profiteren, levert weer heel nieuwe uitdagingen op. Samen met de John F. Kennedy School of Government at Harvard University (HKS) heeft de Bernard van Leer Foundation een onderwijsprogramma van één week ontwikkeld voor professionals die zich bezighouden met het opschalen van initiatieven gericht op de jonge kinderjaren.

De lichting van 2022 van 'Leading and Scaling Early Childhood Initiatives'

De uitdagingen van opschalen

Het programma richt zich niet zozeer op de jonge kinderjaren zelf, maar op leiderschap, strategisch denken en andere vaardigheden die nodig zijn om initiatieven die gericht zijn op de jonge kinderjaren op te schalen.

Wanneer een model van diensten voor kinderen en gezinnen in een proefproject of binnen een klein geografisch gebied werkt, zal dat nog niet noodzakelijkerwijs ook op grotere schaal werken. Uitdagingen zijn onder andere het opleiden van nieuw personeel; het aanpassen aan nieuwe contexten en aan nieuwe bevolkingsgroepen die misschien andere behoeften of verwachtingen hebben; het behouden van een consistent kwaliteitsniveau; het vinden van aansluitingen; het vermijden van overlappingingen met bestaande grootschalige diensten en zorgen voor politieke steun en voldoende vraag om het voortbestaan van het programma te waarborgen.

Een onderwijsprogramma voor professionals

De Benard van Leer Foundation heeft de John F. Kennedy School of Government van Harvard University gesteund bij het ontwikkelen van een onderwijsprogramma van één week voor teams van professionals van over de hele wereld die zich bezighouden met het opsporen en opschalen van bestaande initiatieven die zich richten op de ontwikkeling van het jonge kind, zoals hooggeplaatste ambtenaren, leiders van niet-gouvernementele organisaties en bedrijven, onderzoekers en vertegenwoordigers van stichtingen.

Foto: Met dank aan Sherria Ayuandini/Bernard van Leer Foundation

Dit programma werd ontwikkeld door ervaren medewerkers van de Kennedy School en onderwezen door docenten van de Harvard faculteit. Onderdeel hiervan was het bestuderen van een reeks case studies waarvan enkele gesteund werden door de Bernard van Leer Foundation: Chile’s early childhood modelUruguay Crece Contigo en Mothers of Rotterdam.

De cursus werd gedurende vijf opeenvolgende jaren gegeven, waarvan de vijfde editie in maart 2022 gehouden werd na een onderbreking van twee jaar door de coronapandemie. Teams uit acht landen met in totaal 37 deelnemers volgden de cursus, waaronder:

  • een team uit Jordanië, dat technologie wilde inzetten om het bereik van een educatieprogramma voor ouders te vergroten;
  • een team uit Turkije, dat verschillende gemeenten bijeenbracht om steden te transformeren om aan de behoeften van kinderen en hun verzorgers tegemoet te komen;
  • een team uit Vietnam, dat zich tot doel stelde de kwaliteit van de opvang en educatie van jonge kinderen in kinderthuiszorgcentra in een industrieel gebied te verbeteren;
  • een team uit Ecuador, dat bezig was met het opschalen van het National Intersectoral Strategic Plan for the prevention and reduction of chronic child malnutrition (Nationaal intersectoraal strategisch plan voor de preventie en vermindering van chronische ondervoeding van kinderen); en
  • een team uit Nederland, dat er door het uitbreiden en verduurzamen van Kansrijke Start coalities in Groningen voor wilde zorgen dat alle kinderen in de provincie Groningen een kansrijke start krijgen.

Er wordt niet alleen van de teams verwacht dat ze hun samenwerking voortzetten en verder werken aan het implementeren van hun opschalingsstrategieën in de maanden en jaren na het programma, maar dit wordt ook aangemoedigd. De Bernard van Leer Foundation houdt nauw contact met alle landenteams om opgedane kennis vast te leggen en waar nodig verdere begeleiding en ondersteuning te bieden tijdens het opschalingsproces.

Waarom we hiermee begonnen zijn - gebaseerd op successen in Brazilië

Het programma volgde op het succes van een vergelijkbaar initiatief dat uitgevoerd werd door de Maria Cecilia Souto Vidigal Foundation en het Harvard Center on the Developing Child, gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation. Deelnemers van deze cursus waren onder andere leden van het Federale Huis van Afgevaardigden en de Senaat van meerdere politieke partijen in Brazilië, die samen een nieuwe wet opstelden – de Marco Legal da Primeira Infância – die de ontwikkeling van jonge kinderen bevordert. Twee geslaagde deelnemers van de cursus werden daarna burgemeester, in Boa Vista en in Arapiraca, en voerden gemeentelijk beleid in ten behoeve van jonge kinderen. Andere resultaten zijn een initiatief van de National Council on Justice die meer dan 2.000 professionals binnen het rechtssysteem training heeft laten volgen over zaken zoals het zorgvuldig omgaan met jonge kinderen wiens ouders veroordeeld zijn voor misdaden.

De delegatie van 2022 van de Executive Leadership Course in Early Childhood Development voor Latijns-Amerika

Alweer de negende editie van de cursus in Latijns-Amerika

Op de negende editie van deze Executive Leadership Course in Early Childhood Development voor Latijns-Amerika, die plaatsvond op Harvard in juli 2022, kwamen leiders van topniveau af uit steden uit heel Brazilië waaronder vier burgemeesters en vijf locoburgemeesters.

Paula Mascarenhas, de burgemeester van Pelotas – een stad in het zuiden van Brazilië met zo’n 345.000 inwoners – vertelde:

Toen ik terugkwam riep ik alle afdelingshoofden bij elkaar en kondigde aan dat vanaf nu de jonge kinderjaren centraal staan in onze regering. We hebben de mogelijkheden bestudeerd en zijn al begonnen met niet alleen het gemeentepersoneel, maar ook de gemeenschappen te mobiliseren om beter voor het begin van het leven te zorgen.’