Lobby leidt tot nieuw juridisch kader in Israël

Door in gesprek te blijven met belangrijke parlementsleden heeft de Coalition for Education from Birth – opgericht in 2015 – bijgedragen aan verschillende successen op het gebied van beleid: in juli 2017 heeft het Israëlisch parlement, de Knesset, een wet aangenomen waarmee de Raad voor de vroege kindertijd in het leven werd geroepen, waarmee een nieuw orgaan gecreëerd werd dat tot doel heeft de algemene verantwoordelijkheid op zich te nemen voor alle overheidsdiensten ten bate van jonge kinderen, in 2018 werd een nieuwe wet aangenomen in Israël die de staat de verantwoordelijkheid geeft toezicht te houden op aanbieders van kinderverzorging voor kinderen tot 3 jaar en in 2021 werd de  verantwoordelijkheid voor kinderverzorging overgedragen aan het Ministerie voor Educatie, wat zorgt voor een betere continuïteit van de zorg.

Coalitie verenigt verschillende sectoren van de Israëlische samenleving

De coalitie werd opgericht door middel van een samenwerking met ANU-Making Change, met steun van de Bernard van Leer Foundation, om aan te dringen op een nationaal beleid dat betaalbare, kwalitatief hoogstaande zorg biedt aan de half miljoen kinderen in Israël onder de 4 jaar. Dit eerste landelijke samenwerkingsverband dat zich inzet voor jonge kinderen heeft diverse groepen uit de Israëlische maatschappij bijeengebracht, waaronder seculiere en religieuze, Arabische en charedische, allemaal binnen één platform.

Grote demonstratie georganiseerd door de coalitie op een centraal kruispunt in Tel Aviv.

De coalitie wordt nu erkend door bestuurders en beleidsmakers als dé gesprekspartner voor de vroege kindertijd. Vertegenwoordigers van de coalitie hebben gesproken met tientallen leden van de Knesset en deelgenomen aan meer dan twintig Knesset-bijeenkomsten en verschillende overheidscomités. Het heeft de vroege kindertijd naar de voorgrond geschoven in het publieke debat, met meer dan zestig berichten in de reguliere media. Bovendien heeft het duizenden ouders aangezet om petities te ondertekenen, zich bij demonstraties aan te sluiten of hun parlementsleden aan te schrijven. In 2020 was het werk van de coalitie onderwerp van een grondige case study, die uitgevoerd werd door RAND Europe.

Een reeks beleidsverbeteringen

De coalitie heeft samengewerkt met de Raad om nieuwe kaders te bepalen voor het reguleren van diensten voor kinderen tot drie jaar. Voorheen waren er geen wettelijke vereisten voor aanbieders van kinderopvang. De activiteiten van de coalitie hebben ook bijgedragen aan de beslissing van het Ministerie van Welzijn om de salarissen van jeugdzorgwerkers en koks te verhogen en om de bouw van 216 nieuwe kinderopvangplekken goed te keuren.

Foto: Ilan Spira

In 2021 heeft de Israëlische regering de verantwoordelijkheid voor kinderdagopvanginstellingen van het Ministerie voor Werk, Welzijn en Sociale Diensten overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs. Daarvoor had het Ministerie van Onderwijs al de verantwoordelijkheid voor de kinderopvang voor kinderen van drie tot zes jaar, dus de verantwoordelijkheid voor kinderen vanaf de geboorte tot drie jaar belooft een betere continuïteit van zorg.

Yifat Shasha Biton, Minister van Onderwijs, zegt:
“De overgang van de verantwoordelijkheid voor de kinderopvang in de eerste levensjaren naar het Ministerie van Onderwijs is een grote, belangrijke en betekenisvolle historische stap. Het zal het onderwijssysteem in staat stellen een onderwijskundig en systemisch continuüm vanaf de geboorte tot 18 jaar te creëren dat gericht is op de behoeften van kinderen tijdens alle stadia van onderwijs, groei en ontwikkeling.”