בהטענה

קידום הידע המדעי בנושא טיפול מטפח, ושיתוף שיטות עבודה מיטביות במעבר של תכניות מוצלחות לגיל הרך לקנה מידה רחב.

בשנות ה-1970 המוקדמות הבינו אנשי צוות קרן ברנרד ון ליר שרבים מהאנשים שהכירו בעבודתם בנושא התפתחות ילדים בגיל הרך ברחבי העולם לא ידעו זה על קיומו של זה. כתוצאה מכך היה להם קשה לראות איך עבודתם והרעיונות שלהם יוכלו לעזור זה לזה לשרת ילדים בגיל הרך באופן יעיל יותר. התחלנו להוציא ידיעון ולשלוח אותו לשותפינו.

בשנות ה-1980 וה-1990 הפך הידיעון להוצאה לאור רשמית ולאחרונה לפלטפורמה מקוונת. מאז שנות האלפיים נעשינו פעילים יותר בארגון הזדמנויות לשותפים להיפגש ולתמוך בסינגור להפצת המסר של חשיבות ההשקעה בגיל הרך.

מעבר לתכניות Parents+ ו- Urban95 עבודתנו בתכנית Building Blocks נותנת ביטוי למחויבותנו הנמשכת להרחיב ולחזק את התחום הרחב יותר של התפתחות ילדים בגיל הרך.
במהלך תכנית אסטרטגית זו נתמקד בעיקר בתמיכה בסינגור המפיץ את הידע המדעי בנושא טיפול מטפח והשפעתו על ילדים מההתעברות ועד גיל שלוש, ותיעוד והפצה של שיטות עבודה מיטביות במעבר מפרויקטים קטנים לגיל הרך למדיניות ותכניות בקנה מידה גדול. בתהליך זה נמשיך להיוועץ במומחים לגיל הרך העומדים בלב עשייתנו, ובו בזמן נעשה מאמץ מכוון להידבר יותר עם קובעי מדיניות, מממנים ומנהלים האחראים על התפתחות ילדים בגיל הרך בתוך מסגרת עבודה רחבה יותר.