ילדים קטנים, ערים גדולות

בשעה שהעולם עובר תהליך עיור מהיר, חי מספר גדל והולך של ילדים בערים גדולות.

גיליון זה של Early Childhood Matters כולל מאמרים מהודו להולנד לארצות הברית, הדנים בכל קשת הנושאים החל מעיצוב גינות משחק ועד להשפעות של רעש וצפיפות, “הורות בפרהסיה” כאשר מעמד הביניים כובש מחדש חללים עירוניים, ודרכים להשמיע את קולותיהם של ילדים בהחלטות על עיצוב ערים.