תכנון עירוני ידידותי לילדים – תצפיות במרחב הציבורי מאינדהובן (הולנד) וירושלים (ישראל)

דיווח זה מציג ממצאים הנוגעים לפתרונות תכנון עירוני שנועדו להגברת הידידותיות לילדים ברמת השכונה, בפרויקט שמומן על ידי קרן ברנרד ון ליר. הדיווח סוקר את הספרות המחקרית הבוחנת את הפרקטיקות הטובות ביותר, מנתח את האינדיקטורים המצביעים על התאמת המרחב הציבורי לילדים בגיל הרך ולהוריהם, מציג נתונים אמפיריים על הנעשה בשכונות באינדהובן שבהולנד ובירושלים, ומפתח המלצות לתכנון נכון יותר של רחובות, מרחבים ציבוריים ושכונות, שיתאימו לצורכיהם של ילדים בגיל הרך ובני משפחותיהם.