דוח שנתי 2017

בדוח השנתי של קרן ברנרד ון ליר לשנת 2017 תמצאו הקדמה מאת יו”ר חבר הנאמנים, דבר המנכ”ל, עדכונים נבחרים מרחבי העולם על עבודת הקרן בתוכניות אורבן95, הורים+ ו- Building Blocks, טבלאות מפורטות של נתונים פיננסיים ותקציר מנהלים בספרדית.