Urban95 מתרחבת בישראל: התוכנית הושקה בטירה ובבית שמש

פורסם 9 במרץ 2021

בשבוע שעבר השקנו את תוכנית Urban95 בעיר נוספת בישראל – טירה, עיר מוסלמית ברובה שאוכלוסייתה מונה כ-27,000 איש, וממוקמת 30 ק”מ מצפון מזרח לתל אביב. ההשקה נערכה בנוכחותם של ראש העירייה מאמון עבד אלחי ובכירים נוספים בעירייה.

לאחר שלוש שנות עבודה מוצלחת בתל אביב, החלטנו שהגיע הזמן להרחיב את מודל Urban95 לערים חדשות בישראל. בהתחשב בגיוון הרב הקיים בישראל, התרחבות המודל דרשה התאמה לאוכלוסיות ולגאוגרפיות שונות שלכל אחת מהן מאפיינים ואתגרים ייחודיים.

בחרנו בעיר אחת עם אוכלוסייה ערבית גדולה ועיר נוספת עם אוכלוסייה חרדית גדולה, כיוון שאוכלוסיות אלה נמנות עם הקהילות המוחלשות ביותר במדינה. לפני זמן מה ערכנו השקה וירטואלית בבית שמש, עיר הנמצאת 20 ק”מ מערבית לירושלים שיותר ממחצית מאוכלוסייתה, הכוללת 130,000 איש, היא חרדית, בנוכחות ראש העירייה ד”ר עליזה בלוך.

השקה בעיר שלישית הנמצאת בפריפריה תיערך בהמשך השנה. בשנים הקרובות אנו עתידים להשקיע רבות בשלוש “ערי העוגן” הללו, ולחבר כל אחת מהן לשלוש או ארבע ערים נוספות עם מאפיינים דומים. בסופו של דבר אנו מקווים להגיע ל-15 ערים בכל רחבי ישראל, כולל תל אביב.

בשיתוף עם המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, בחרנו בטירה ובבית שמש בהתבסס על קריטריונים שונים ועל תהליך שהגדירה ועדת היגוי בין-תחומית, הכוללת משרדי ממשלה, מומחים מאוכלוסיות היעד, מומחים לגיל הרך ומומחי תכנון, וכן נציגים מתוכניות Urban95 שאנו מפעילים כיום בישראל. שלחנו קול קורא להגשת הצעות לכל עיר בעלת פוטנציאל להתאמה, וקיימנו פגישות עם כל מי שהביע עניין בתוכנית.

הבחירה נעשתה בהתבסס על מידת הנכונות של הדרג הפוליטי למהלך, היכולת שלהן ומידת והתאמתן כמודל לערים אחרות. המשותף לשתי הערים הוא מדד סוציואקונומי נמוך לצד מנהיגות שאפתנית ומרשימה. כמו כן, בשתי הערים מתגוררות אוכלוסיות צעירות מאוד: עשירית מתושבי טירה ושישית מתושבי בית שמש הם ילדים בני פחות מ-4. אנו מצפים להתאים את עקרונות Urban95 והידע שנצבר בתוכנית לסביבות החדשות והמגוונות הללו, ולמלא את משימתנו – לתת לכל הילדים בערים אלה נקודת פתיחה חדשה וטובה לחיים.