משחקים על בטוח? קרן ברנד ון ליר מפרסמת נייר עמדה חדש

פורסם 24 במאי 2018

נתונים מראים כי מגרשי משחקים הם מקומות בטוחים באופן יחסי, אולם במדינות רבות, החשש מפני חבלות פוטנציאליות במקרה של פציעה הוביל ליוזמות בירוקרטיות של ניהול סיכונים – שככל הנראה לא יצליחו לשקלל היטב את הסיכונים לעומת היתרונות בעידוד משחק הרפתקני יותר מחוץ לבית.

קרן ברנד ון ליר הזמינה את החוקר העצמאי טים גיל לכתוב את המאמר משחקים על בטוח? נייר עמדה גלובלי בנושא סיכונים, חבות ומשחק ילדים במרחב הציבורי. המאמר, שנשען על מחקרים שנערכו במגוון דיסציפלינות, בוחן מה יכולות ללמוד מדינות בעלות הכנסה לאומית נמוכה ובינונית, המתמודדות עם צמיחה עירונית מהירה, מהניסיון ומהטעויות שנצברו בערים במדינות בעלות הכנסה לאומית גבוהה.

נייר העמדה מציע עשר המלצות פעולה לסוכנויות שמקדמות יוזמות למגרשי משחקים ומרחבים ציבוריים.