דגש גיאוגרפי

מבחינה גיאוגרפית יתמקדו השקעותינו בתקופה זו בקבוצת מדינות ליבה, המשקפות גיוון גלובאלי במונחים כלכליים, גיאוגרפיים ותרבותיים. מדינות אלה הן ברזיל, הודו, ישראל, חוף השנהב, הולנד, פרו וטורקיה. זאת ועוד, אנחנו משיקים יוזמה אזורית לתמוך במשפחות סוריות שנעקרו בכוח מבתיהן ושוהות ברחבי המזרח התיכון ואירופה.

אנחנו מתכננים גם ליצור מספר קטן של שותפויות מחוץ לאזורי ליבה אלה, במקומות שבהם אנחנו מזהים הזדמנויות ללמוד, לשתף מידע ולחולל שינוי עמוק בקנה מידה רחב.