לעזור לערים לקבל החלטות מושכלות על התעללות בילדים

כדי שערים יוכלו להתמודד בצורה יעילה עם התעללות בילדים, עליהן לדעת תחילה את היקף הבעיה ובאיזו מידה מצליחות הגישות הקיימות. הקרן תמכה במכון הנוער ההולנדי (Netherlands Youth Institute – NJI) ביצירת “מעקב התעללות בילדים”, מכשיר מקוון המסייע לעיריות בהולנד להגן על ילדים רבים יותר מפני התעללות.

ביזור והצורך במידע

האחריות לדיווח ומניעת התעללות בילדים וטיפול בקורבנות ניתנה לרשויות העירוניות בהולנד בשנת 2015. ואולם, המידע על דיווחים על התעללות בילדים נאסף ברמה הלאומית, כך שלא הייתה דרך קלה לפקידים עירוניים בהולנד לקבל נתונים מעודכנים על דיווחים על התעללות בילדים ברמה העירונית.

לקראת הביזור תמכה הקרן במכון הנוער ההולנדי כדי שיעבוד עם 21 עיריות בשנת 2012 כדי לגלות איזה סוג נתונים יעזרו להם, לא רק להבין את המצב אלא להביא לידי שינוי מדיניות.

לאפשר שיחות על מה שכן עובד

המכשיר לניטור התעללות בילדים הוצג למשרד הבריאות, הרווחה והספורט ולנציב הלאומי למען הילד בשנת 2012. באותם ימים תכנן הנציב הלאומי למען הילד חקירה גדולה של גישת העיריות להתעללות בילדים והזנחה בהולנד, שהפכה גם לתרגיל איסוף מידע אשר תרם לשיפור פיתוח מכשיר המעקב.

המכשיר המשופר לניטור התעללות בילדים החל לפעול ב-2014 – מכשיר מקוון המספק נתונים ותובנות לגבי יעילות המדיניות והתכניות העירוניות. לעיריות ניתן ניקוד והן מושוות לאחרות, דבר שמאפשר לקובעי מדיניות בעיריות לעבוד עם חבריהם ולשתף מידע בשאלה אילו מדיניות, תכניות ופרויקטים הוכיחו את עצמם כיעילים ביותר.

השתתפות גוברת והרחבת השפעה

מכשיר הניטור נמצא בשימוש פעיל בכ-200 מתוך 403 העיריות במדינה, כולל אמסטרדם, רוטרדם ואוטרכט.

כיום תומכת הקרן בכך שמכון הנוער ההולנדי יוסיף למכשיר גם סטטיסטיקה, מדדי מדיניות ותכניות הקשורות לאלימות במשפחה, בתמיכת התאגדות העיריות ההולנדיות (VNG) ומשרד הבריאות. המכשיר יתחיל גם לכלול אלימות במשפחה בשנת 2016.